CORRIDORS / מסדרונות

CINEMA

BEER-SHEVA /באר שבע

360 - Rotunda / Transitions 

עיצוב גרפי למסדרון ראשי קומת קולנוע

גובהה 10 מטר 

עיצוב גרפי לחזית רוטנדה  360 חלל

מרכזי - מרכז בידור סינמה סיטי ב״ש

 מדבקת וניל

BEER-SHEVA / באר שבע

MAIN CORRIDOR / מסדרון מרכזי

1/5

HADERA / חדרה

MAIN CORRIDOR / A מסדרון ראשי איזור 

1/4

B גשר מעבר & מסדרון ראשי איזור