CORRIDORS / מסדרונות

CINEMA

BEER-SHEVA /באר שבע

360 - Rotunda / Transitions 

עיצוב גרפי למסדרון ראשי קומת קולנוע

גובהה 10 מטר 

עיצוב גרפי לחזית רוטנדה  360 חלל

מרכזי - מרכז בידור סינמה סיטי ב״ש

 מדבקת וניל

BEER-SHEVA / באר שבע

MAIN CORRIDOR / מסדרון מרכזי

main hallway cinema
main hallway cinema
main hallway cinema
main hallway cinema
main hallway cinema
main hallway cinema
main hallway cinema
main hallway cinema
main hallwaymain hallway cinema
1/5

HADERA / חדרה

MAIN CORRIDOR / A מסדרון ראשי איזור 

Main hallway wall design
Main hallway wall design
Seating Area
Entrance hall
Main hallway wall design
Main hallway wall design
Main hallway wall design
Entrance hall
Entrance hall
1/4

B גשר מעבר & מסדרון ראשי איזור